Oil Free Bebicon Air Compressor Tank Mount Type

Oil Free Bebicon Air Compressor Tank Mount Type

 Oil Free Bebicon Air Compressor Tank Mount Type

Product details

 Oil Free Bebicon Air Compressor Tank Mount Type

 

เครื่องปั๊มลม หรือ ปั๊มลม เครื่องมือที่สามารถนำไปประยุคใช้งานได้อย่างหลากหลาย ทั้งในครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม มีแรงดันสูงใช้ในการอัดลมหรืออัดอากาศลงในอุปกรณ์ที่เราต้องการ กำลังลมในเครื่องปั๊มลม ยังสามารถนำมาเป่าทำความสะอาดในบริเวณหรือจุดต่างๆได้อีกด้วย โดยเราจะพบเห็นเครื่องปั๊มลม หรือ ปั๊มลม ที่ว่านี้ได้จากปั๊มน้ำมัน ที่ทำหน้าอัดอากาศลงไปในยางรถยนต์นั้นเอง ในปัจจุบันนี้เครื่องปั๊มลม หรือ ปั๊มลม มีออกมาว่างจำหน่ายมากมายหลายรุ่น หลายขนาด โดยอาจจะมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ในการเลือกใช้เครื่องปั๊มลม หรือ ปั๊มลม ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง จำเป็นมากที่จะต้องเลือกซื้อรุ่นและขนาดให้เหมาะสมและถูกต้องกับใช้งานนั้นๆ ก่อนซื้อควรจะศึกษาคุณสมบัติ ข้อดี ข้อด้อย และเปรียบเทียบราคาของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อด้วย

การเลือกซื้อเครื่องปั๊มลม หรือ ปั๊มลม

เราจะต้องเลือกปั๊มลมให้เหมาะสมกับงานที่จะนำไปใช้ ต้องการแรงดันปริมาณลมมากน้อยแค่ไหน ระดับความสะอาดของแรงลมที่ต้องการกับงาน อย่างเช่น งานของช่างไม้ ควรใช้ปั๊มลมลูกสูบ เนื่องจากมีแรงลมมากพอสมควร สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดระยะ เพราะมีถังบรรจุลมขนาดใหญ่ หรือ เลือกใช้ปั๊มลมกับแอร์บรัช หากต้องการนำไปใช้งานใน บ้านพัก ครัวเรือน ที่อยู่อาศัยชุมชน เพื่อลดการเกิดปัญหากับเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียง ควรจะเลือกใช้ปั๊มลมสายพาน เพราะมีเสียงเบา ถ้าหากนำใช้งานในด้านอุตสาหกรรมเคมีที่ต้องการแรงลมที่มีความสะอาด ควรใช้เป็นปั๊มลมแบบ ไดอะเฟรม แรงลมจะไม่สัมผัสหรือกระทบกับโลหะเลย เพราะให้แรงลมที่น้อยมากแต่แรงลมอาจจะขาดระยะบ้าง และถ้าเป็นตามโรงงาน ที่ต้องการแรงลมในการใช้งานที่ต่อเนื่อง ปั๊มลมแบบสกรูเหมาะสำหรับนำไปใช้งานมากที่สุด

แต่โดยส่วนใหญ่แล้วปั๊มลมที่คนค่อนข้างนิยมเลือกนำไปใช้งานมากที่สุด คือ ปั๊มลมแบบลูกสูบ (PISTON COMPRESSOR) ซึ่งมีหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ANTO, SWAN, TRYTON, PUMA, ROWEL, OKURA RAMBO เป็นต้น แต่คนส่วนใหญ่จะรู้จักในชื่อของปั๊มลมพูม่า (Puma) กันมากกว่ายี่ห้ออื่นๆ ปั๊มลมแบบลูกสูบนี้มีราคาที่ไม่สูงมาก เคลื่อนย้ายไปในจุดที่ต้องการใช้งานได้สะดวก สามารถสร้างแรงดันลมได้ถึง 1,000 บาร์ แต่ถ้ามีขั้นของการอัดมากแรงอัดก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ข้อเสียของปั๊มลมชนิดนี้ คือ จะมีเสียงดังในขณะที่เครื่องกำลังทำงานนั้นเอง ต่อมาเป็น ปั๊มลมแบบสกรู ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน ปั๊มลมชนิดนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม มีคุณภาพสูงในการผลิต เครื่องปั๊มลมมีขนาดใหญ่สามารถจ่ายแรงลมออกมาได้ถึง 170 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที และยังสามารถสร้างความดันสูงถึง 13 บาร์ เลยทีเดียว

เครื่องปั๊มลม หรือ ปั๊มลม แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ
1.เครื่องปั๊มลม หรือ ปั๊มลมแบบใบพัดหมุน (ROOTS COMPRESSOR)
2.เครื่องปั๊มลม หรือ ปั๊มลมแบบกังหัน (RADIAL AND AXIAL FLOW COMPRESSOR)
3.เครื่องปั๊มลม หรือ ปั๊มลมแบบไดอะเฟรม (DIAPHARGM COMPRESSOR)
4.เครื่องปั๊มลม หรือ ปั๊มลมแบบใบพัดเลื่อน (SLIDING VANE ROTARY COMPRESSOR)
5.เครื่องปั๊มลม หรือ ปั๊มลมแบบลูกสูบ (PISTON COMPRESSOR)
6.เครื่องปั๊มลม หรือ ปั๊มลมแบบสกรู (SCREW COMPRESSOR)

 

Multi Unit Controller (MULTI ROLLER EX)

อ่านเพิ่มเติม

Oil Free Screw Air Compressor Water Cooled Type (SDS Series)

อ่านเพิ่มเติม

Nitrogen Gas Generator (N2 Pack)

อ่านเพิ่มเติม