Services

Our main services

ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ระบบอัดอากาศจะถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งหากมีผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพสูงแล้ว ก็จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ง่ายยิ่งขี้น กระนั้นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การใส่ใจในบริการที่ดีเยี่ยมรวมถึงการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งถือเป็นหัวใจในงานของเรา

Why choose us

เพื่อให้เกิดการบริการที่ดีเยี่ยมที่สุด บริษัทจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้เป็นพิเศษ ดังนโยบายในการบริการต่อไปนี้1) ทีมงานฝ่ายบริการที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์เท่านั้น
2) ความพร้อมของอะไหล่แท้ที่จัดเตรียมอย่างเพียงพอ
3) ความพร้อมของเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4) ให้บริการอย่างรวดเร็ว และตรงต่อเวลา
5) มีการแนะนำที่ดีหลังการตรวจเช็ค หรือซ่อม
6) มีรายงานที่ดีหลังการตรวจเช็ค หรือซ่อม
7) ให้บริการ 24 ชั่วโมง

การบริการและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

- อบรมทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้า
- ทีมงานฝ่ายบริการได้รับการ Training จากประเทศญี่ปุ่น

การ Training

- อบรมทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้า
- ทีมงานฝ่ายบริการได้รับการ Training จากประเทศญี่ปุ่น